Obchodní podmínky

OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

 

 1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi společností BOHDANA SLÁDKOVÁ Travná 1287, Praha 9 – Kyje, 198 00, zapsaná v živnostenském rejstříku pod identifikačním číslem 70560391 dále jen“ prodávající“ na straně jedné a „kupujícím“ na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Tyto obchodní podmínky upravují rozdílně práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (maloobchodní prodej), kdy kupující spotřebitel je vymezen § 419 z.č. 89/2012 Sb. a řídí se vztahy obchodních podmínek neupravených obč. zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem (velkoobchodní prodej) se řídí obchodními podmínkami, neupravené obč. zákoníkem  č. 89/2012 Sb. a dále příslušnými právními předpisy, upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem.

 

 1. Ceníky a ceny zboží

Cenu prodávaného zboží stanoví prodávající v ceníku, který je dostupný na webové stránce společnosti www.speerky-komponenty-swarovski.cz. Prodávající aktualizuje ceník průběžně během roku. K aktualizaci ceníku  může dojít hlavně důsledkem změny ceny dodavatele prodávajícího.

Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená v ceníku v okamžik uzavření kupní smlouvy. Pro odběratele většího množství zboží bude stanovena individuelní cena.

 

 1. Objednání zboží

Objednat zboží si může kupující prostřednictvím internetového obchodu, telefonicky nebo mailem.

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky (tj. určení způsobu dodání, doručovací adresa, fakturační údaje atd.).

Objednávka kupujícího je závazná pro obě strany okamžikem jejího potvrzení prodávajícím. Kupující může objednávku vytvořenou na internetu libovolně upravovat či měnit přímo na webových stránkách po přihlášení svého profilu. V případě změny objednávky, která již byla dříve potvrzena prodávajícím, je takto změněná objednávka závazná pro obě strany okamžikem potvrzení změny objednávky prodávajícím.

 

 1. Dodací lhůty

U zboží, které má prodávající k dispozici na skladě, je toto připraveno k dodání do třetího dne po potvrzení objednávky prodávajícím, případně je jiný termín dodání uveden u nabízeného zboží na internetových stránkách prodávajícího, nebo je termín dodání stanoven na základě vzájemné dohody.

 

 1. Místo a způsob dodání, ceny poštovného, balného a dopravy

Místo dodání zboží záleží na volbě kupujícího, kdy toto kupující uvede v objednávce.

Způsob dodání :

platba převodem pro Českou republiku:

po odeslání objednávky vám na vaši emailovou adresu přijde kopie objednávky se všemi náležitostmi k provedení platebního převodu. Číslo účtu je 1256057013/3030.

.Variabilní symbol je vždy č. objednávky. Ihned po připsání celkové částky na náš účet bude vaše objednávka zkompletována, zabalena a odeslána prostřednictvím České pošty, s.p. na vaši dodanou adresu. Doba kompletace bude závislá na momentálním vytížení našeho obchodu.

. Poštovné, balné a manipulace v tomto případě činí 50,-Kč bez DPH (v obchodě se bude zobrazovat cena 60,- Kč což je 50 Kč + DPH).

platba převodem pro Slovenskou republiku:

při platbě na Slovensko používejte číslo bankovního spojení IBAN CZ87 3030 0000 0012 5605 7013.  Cena za poštovné činí 250,-Kč bez DPH (303,-Kč s DPH).

platba převodem pro ostatní státy evropské unie:

při platbě používejte číslo bankovního spojení IBAN. Cena za poštovné činí 320,- Kč bez DPH (387,- Kč s DPH).

platba na dobírku pro Českou republiku:

odeslání probíhá prostřednictvím České pošty, s.p., cena za tuto službu činí 110,-Kč bez DPH (133,-Kč s DPH).

platba na dobírku pro Slovenskou republiku:

odeslání probíhá prostřednictvím České pošty, s.p., cena za tuto službu činí 220,-Kč bez DPH (266,-Kč s DPH).

 

 1. Reklamace, odstoupení od smlouvy, vrácení zboží

Při uzavření kupní smlouvy má kupující spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží a toto zboží vrátit. Zboží musí být nepoškozené a bez známek užívání včetně veškerého příslušenství. Kupující nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží. V případě oprávněné reklamace bude vadné zboží vyměněno nebo po dohodě vrácen obnos na základě doložení kupního dokladu. Zboží včetně faktury zašlete zpět na adresu: Bohdana Sládková, Travná 1287, Praha 9 – Kyje, 198 00.

Zboží neposílejte na dobírku. V případě poškození zboží v době jeho držení spotřebitelem, či bude-li zboží nekompletní, bude po spotřebiteli nárokována náhrada škody.

 

 1. Reklamační řád

Tento reklamační řád v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. obč.zákoníku v platném znění a zák.č. 634/1995 Sb. zákon o ochraně spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky uplatněné spotřebitelem. Je-li kupujícím podnikatel, potom v souladu s ustanovením z.č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

 1. Záruka

Na všechny výrobky je poskytována záruka 24 měsíců ( 24 měsíců pro spotřebitele, 6 měsíců pro podnikatele). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží a vztahuje se pouze na výrobní vady. Záruku nelze uplatnit zcela nebo zčásti v následujících případech :

 • vypršením záruční lhůty,
 • v důsledku mechanického poškození,
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry prostředí, pro které jsou určeny,
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním,
 • na vady zboží vzniklé v důsledku opotřebení.